A+A-

(czytaj też

(dokumenty do pobrania

KARTA STUDENTA ERASMUSA+ PL

KARTA STUDENTA ERASMUSA+ EN

KODY DZIEDZIN

 

APLIKACJA

przezentacja ze spotkania organizacyjnego dla studentów zakwalifikowanych na studia Erasmus+

 

co trzeba zrobić po kwalifikacji przed wyjazdem


Podanie o zgodę na wyjazd   (przygotuj i złóż tylko 1 oryginał)
Podanie doktoranta o zgodę na wyjazd j.w. 

Wniosek dla studentów z niepełnosprawnością

w języku angielskim

         pobierz i otwórz za pomocą Adobe Reader Learning Agreement for Studies (pdf)
Złóż 2 egzemplarze lub 1 egzemplarz - gdy nie ma konieczności wysłania dokumentu pocztą,
studenci IFE - 3 egzemplarze lub 2 egzemplarze gdy nie ma konieczności wysłania dokumentu pocztą.

Przed wyjazdem przygotuj i wydrukuj tylko część "Before the mobility". Treść skonsultuj z opiekunem umowy i obowiązkowo z koordynatorem programu studiów w PŁ. 
W przypadku zmian programu podczas pobytu w uczelni zagranicznej skorzystaj z części "During the mobility" - dokument wypełnij po konsultacjach z koordynatorem programu PŁ i wyślij do akceptacji do PŁ w pierwszych tygodniach wymiany. 

UWAGA! Jeśli w uczelni zagranicznej obowiązuje inny formularz LAS - upewnij się że zawiera on również część z Tabelą B (nie ma wówczas konieczności wypełniania wzoru PŁ).  

 

Application Form (doc) (ten wzór do wypełnienia tylko gdy uczelnia zagraniczna nie posiada swojego formularza)
Złóż 2 egzemplarze lub 1 egzemplarz - gdy nie ma konieczności wysłania dokumentu pocztą,
studenci IFE - 3 egzemplarze lub 2 egzemplarze gdy nie ma konieczności wysłania dokumentu pocztą.

 

Transcript of Records - (doc) (lub suplement do dyplomu z 1 stopnia studiów)

Złóż 2 egzemplarze lub 1 egzemplarz - gdy nie ma konieczności wysłania dokumentu pocztą,
studenci IFE - 3 egzemplarze lub 2 egzemplarze gdy nie ma konieczności wysłania dokumentu pocztą.

 

 

w języku francuskim

Formulaire de Candidature - (doc)
Releve de Notes - (doc)

PRZEDŁUŻENIE

        Podanie o przedłużenie

 

ROZLICZENIE

Potwierdzenie pobytu powinno być wystawione na papierze firmowym uczelni przyjmującej.

Przykładowe potwerdzenie pobytu zawierające wszystkie niezbędne informacje

 

Wskazówki - testy i kursy OLS(Online Linguistic Support)

Certificate of attendance (potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach w semestrze zimowym przy wyjeździe na cały rok)

Rezygnacja z wyjazdu


 

ZnajdĹş nas Facebook ZnajdĹş nas Youtube Flickr

(kontakt

POLITECHNIKA ŁÓDZKA Sekcja Umiędzynarodowienia Edukacji

ADRES: ul. Żwirki 36
Budynek A16, 1 piętro, pok. 120
90-924 Łódź

tel. (+48 42) 631 28 89 - praktyki
tel. (+48 42) 631 28 57 - studia
tel. (+48 42) 631 28 55 - finanse
EMAIL: erasmus@info.p.lodz.pl

Godziny przyjęć

pon–wt: 9–11; 12-14
śr: 14-16
czw: 9-11; 12–14
pt: 9-11

Więcej informacji w kontakcie »