A+A-

(o programie erasmus+

O programie Erasmus+


Erasmus+ Szkolnictwo wyższe to sektor programu Unii Europejskiej Erasmus+ kontynuujący tradycje programu Erasmus, działającego w latach 2007-2013 w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.

ERASMUS+ Szkolnictwo Wyższe w ramach Akcji 1 (projekty KA103) – Mobilność edukacyjna pomiędzy krajami programu oferuje:

 • wymianę studentów w ramach krajów Programu obejmującą:
  - wyjazdy studentów na część studiów do zagranicznych uczelni partnerskich i przyjazdy studentów
  z tych uczelni;
  - wyjazdy studentów na praktyki do instytucji, firm, organizacji w krajach europejskich
 •  wymianę pracowników w ramach krajów Programu obejmującą:
  - wyjazdy nauczycieli akademickich do uczelni partnerskich i przyjazdy nauczycieli z tych uczelni
  w celu prowadzenia przez nich zajęć dydaktycznych;
  - wyjazdy pracowników uczelni do uczelni partnerskich oraz do innych współpracujących instytucji, organizacji, przedsiębiorstw w celach szkoleniowych (doskonalenie kwalifikacji, poszerzenie wiedzy
  w danej dziedzinie, udział w szkoleniach, itp.).


Kraje Programu to państwa członkowskie Unii Europejskiej, Turcja, była Jugosłowiańska Republika Macedonii, kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego – Islandia, Lichtenstein, Norwegia.


Informacje dostępne są także na stronie Narodowej Agencji Programu Erasmus+ http://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze/akcja-1/wspolpraca-z-krajami-programu/

ZnajdĹş nas Facebook ZnajdĹş nas Youtube Flickr

(kontakt

POLITECHNIKA ŁÓDZKA Sekcja Mobilności Studenckiej

ADRES: ul. Żwirki 36
Budynek A16, 1 piętro, pok. 120
90-924 Łódź

tel. (+48 42) 638 38 68 - praktyki
tel. (+48 42) 638 38 66 / (+48 42) 638 38 67 - studia
tel. (+48 42) 638 38 60 - finanse
EMAIL: erasmus@info.p.lodz.pl

Godziny przyjęć

pn: 9–11; 12-14
wt: 9–11; 14-16
śr: nieczynne
czw: 9-11; 12–14
pt: 9-11; 12–14