A+A-

(czytaj też

(o programie

 

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe to sektor programu Unii Europejskiej Erasmus+ kontynuujący tradycje programu Erasmus, działającego w latach 2007-2013 w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. 

ERASMUS+Szkolnictwo Wyższe w ramach komponentu "mobilność studentów i pracowników do krajów Programu" oferuje:

  • wymianę studentów w  ramach krajów Programu obejmującą:

    • wyjazdy studentów na część studiów do zagranicznych uczelni partnerskich i przyjazdy studentów z tych uczelni;

    • wyjazdy studentów na praktyki do instytucji, firm, organizacji w krajach europejskich;
  • wymianę pracowników w ramach krajów Programu obejmującą:

    • wyjazdy nauczycieli akademickich do partnerskich uczelni i przyjazdy nauczycieli z tych uczelni w celu prowadzenia przez nich zajęć dydaktycznych;

    • wyjazdy pracowniów uczelni do partnerskich uczelni oraz do innych współpracujących instytucji, organizacji, przedsiębiorstw w celach szkoleniowych (doskonalenie kwalifikacji, poszerzenie wiedzy w danej dziedzinie, udział w szkoleniach, itp.).

Kraje Programu to państwa członkowskie Unii Europejskiej, Turcja, była Jugosłowiańska Republika Macedonii, kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego – Islandia, Lichtenstein, Norwegia

Informacje dostępne także na stronie Narodowej Agecnji Programu Erasmus+ http://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze/akcja-1/wspolpraca-z-krajami-programu/

 

ZnajdĹş nas Facebook ZnajdĹş nas Youtube Flickr

(kontakt

POLITECHNIKA ŁÓDZKA Sekcja Umiędzynarodowienia Edukacji

ADRES: ul. Skorupki 10/12
Budynek B3, 2 piętro, pok. 202
90-924 Łódź

tel. (+48 42) 631 28 89
tel. (+48 42) 631 28 57
tel. (+48 42) 631 28 55
EMAIL: erasmus@info.p.lodz.pl

Godziny przyjmowania
pon–wt: 9–12
śr: nieczynne
czw-pt: 12–15Więcej informacji w kontakcie »