A+A-

(czytaj też

(partnerstwa strategiczne

Projekt „Partnerstwa Strategiczne”

Poniższe informacje przeznaczone są dla pracowników dydaktycznych.

 

Partnerstwa Strategiczne w Politechnice Łódzkiej realizowane są w Centrum Współpracy Międzynarodowej. Osoba kontaktowa:

dr Aleksandra Januszkiewicz, Sekcja Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych (CWM), ul. Żwirki 36, 90-924 Łódź, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Projekt typu Partnerstwo Strategiczne to międzynarodowy projekt realizowany w sektorze szkolnictwa wyższego. Przedsięwzięcie ma na celu wdrożenie innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk, a oczekiwanym efektem jest modernizacja ofert dydaktycznych uczelni, podniesienie jakości edukacji oraz dopasowanie do potrzeb gospodarki i społeczeństwa. Międzynarodowy charakter projektu wpływa na rozwinięcie kluczowych kompetencji, takich jak znajomość języków obcych, przedsiębiorczość czy znajomość technik informatycznych, co współgra z zwieszeniem liczby osób kształcących się a także zwiększeniem ich szans na zatrudnieniem. „Partnerstwo strategiczne pozwoli na rozwój współpracy regionalnej, transgranicznej oraz współpracy na rzecz regionu.

Do udziału w projekcie zaproszone są różne instytucje i przedsiębiorstwa z krajów uczestniczących w programie Erasmus+. Jedna z tych organizacji danego konsorcjum pełni funkcje koordynatora partnerstwa, co oznacza że to ona składa wniosek o dofinansowanie w imieniu całego partnerstwa. Partnerstwo musi zawiązać się pomiędzy co najmniej trzema instytucjami pochodzącymi z różnych krajów programu. Dla uczelni z krajów programu warunkiem przystąpienia do projektu jest posiadanie Karty Erasmusa dla szkolnictwa wyższego.

Najbliższy termin składania wniosków to 31 marca 2016r. Instytucje z sektora szkolnictwa wyższego mogą cieszyć się partnerstwem trwającym od 2 do 3 lat, czyli od 24 do 36 miesięcy.

Złożenie wniosku jest zadaniem koordynatora, wnioskującego w imieniu wszystkich instytucji biorących udział w partnerstwie. Wniosek w wersji elektronicznej (eForm ) pod postacią aktywnego pliku PDF należy złożyć on-line w języku polskim lub angielskim. Wniosek trafia do Narodowej Agencji koordynatora partnerstwa.

Każde konsorcjum partnerskie może złożyć tylko jeden wniosek. Jednak każda organizacja wnioskująca może złożyć więcej niż jeden wniosek, co oznacza że może uczestniczyć w wielu projektach jednocześnie, o ile każdy z proponowanych projektów będzie realizowany przez inne konsorcja partnerskie.

„Partnerstwo strategiczne” musi być zgodny z priorytetem horyzontalnym dla partnerstw strategicznych, oraz z priorytetem dla partnerstw strategicznych w dziedzinie szkolnictwa wyższego (wprowadzenie w życie założeń „Agendy modernizacji szkolnictwa wyższego” z 2011r oraz wprowadzenie w życie założeń „Komunikatu z 2013r. w sprawie działania na rzecz otwartej edukacji”.

Działania w ramach projekt może być związany z uczeniem się, nauczaniem oraz szkoleniami. Owe działania mogą być powiązane z mobilnością realizowaną poprzez:

 • Mobilność łączona studentów (Blended mobility) – krótki wyjazd do instytucji partnerskiej w kraju programu (do 2 miesięcy) + mobilność wirtualna (korzystanie z wirtualnych form kształcenia)
 • Programy (kursy) intensywne (5 dni – 2 mies.)
 • Długoterminowe wyjazdy pracowników w celu prowadzenia zajęć lub w celach szkoleniowych  (2 -12 mies.)
 • Krótkoterminowe szkolenia dla pracowników (5 dni – 2 mies).

W ramach dofinansowania projektu „Partnerstwa strategicznego” przewidziane są określone maksymalne sumy na projekty:

 • 2-letni: 300 000 euro
 • 3-letni: 450 000 euro

Przy czym maksymalne dofinansowanie na rok wynosi 150 000 euro, a na miesiąc 12 500 euro na dany projekt.

Kategorie budżetowe

Koszty ryczałtowe (obliczane z zastosowaniem ryczałtowych stawek jednostkowych – unit costs)

 • Zarządzanie projektem i jego wdrażanie
 • Międzynarodowe spotkania projektowe
 • Rezultaty pracy intelektualnej
 • Wydarzenia upowszechniające rezultaty pracy intelektualnej
 • Działania związane z uczeniem się/nauczaniem/szkoleniami (ryczałtowe stawki jednostkowe na podróż, ryczałtowe stawki jednostkowe na utrzymanie)

Koszty rzeczywiste

 • Wsparcie związane ze specjalnymi potrzebami uczestników
 • Koszty nadzwyczajne

Szczegółowe informacje na temat możliwości oferowanych w programie Erasmus+ znajdują się w „Przewodniku programu Erasmus+”. Aktualne dokumenty programu.

Projekty zarządzane centralnie

Instytucje działające w sferze szkolnictwa wyższego mogą również współpracować w ramach tzw. projektów centralnych, zarządzanych przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego w Brukseli.

Typy projektów:

 • Sojusze na rzecz wiedzy (Knowledge Alliances)
 • Sojusze na rzecz umiejętności sektorowych (Sector Skills Alliances)
 • Budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym w krajach partnerskich (Capacity Building in Higher education) – współpraca z krajami partnerskimi z różnych regionów świat

Opracowano na podstawie strony Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

 

PROJEKTY TYPU PARTNERSTWO STRATEGICZNE REALIZOWANE W POLITECHNICE ŁÓDZKIEJ

 

#europehome

#europehome jest projektem mającym na celu stworzenie obopólnie korzystnego ekosystemu w relacji Uczelnia Wyższa- Biznes oraz modelu studiów, dzięki któremu studenci z łatwością pokonają tradycyjne bariery i tym samym zdobędą umiejętności z zakresu przedsiębiorczości i kreowania prawidłowych postaw.

Projekt #europehome proponuje unikalny system współpracy w celu zapewnienia studentom odpowiednich warunków rozwoju, które pozwolą im na zdobycie wysoko cenionych umiejętności na rynku pracy. Spełnienie celów projektu przyczynia się do polepszenia warunków zatrudnienia przyszłych absolwentów uczelni wyższych, jednocześnie podkreślając znaczenie edukacji.

Projekt oparty jest na schemacie LEP (Learning Employablity Placements) , który został zainicjowany i wdrożony w życie przez European University Foundation – Campus Europae (2009-2014), oraz który umożliwia studentom zdobycie profesjonalnego jako uzupełnienia do studiów akademickich za granicą.

#europehome jest skierowany do studentów którzy chcą:

- dowiedzieć się więcej o umiejętnościach poszukiwanych przez pracodawców i ścieżkach rozwijania ich,

-uczestniczyć w interaktywnych działaniach przedsiębiorczych oraz poznać znaczenie umiejętności z zakresu przedsiębiorczości

- wziąć udział w programach stażowych(<-part-time placements)- w kraju oraz za granicą w celu zwiększenia swojego doświadczenia zawodowego

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie projektu:

http://europehome-project.eu/

 

ZnajdĹş nas Facebook ZnajdĹş nas Youtube Flickr

(kontakt

POLITECHNIKA ŁÓDZKA Sekcja Umiędzynarodowienia Edukacji

ADRES: ul. Żwirki 36
Budynek A16, 1 piętro, pok. 120
90-924 Łódź

tel. (+48 42) 631 28 89 - praktyki
tel. (+48 42) 631 28 57 - studia
tel. (+48 42) 631 28 55 - finanse
EMAIL: erasmus@info.p.lodz.pl

Godziny przyjęć

pon–wt: 9–11; 12-14
śr: 14-16
czw: 9-11; 12–14
pt: 9-11

Więcej informacji w kontakcie »