A+A-

(czytaj też

(międzynarodowy fundusz wyszehradzki

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki to organizacja międzynarodowa z siedzibą w Bratysławie, dotowana przez rządy państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) – Polskę, Czechy, Słowację i Węgry. Fundusz został założony w 2000r. w mieście Štiřín w Czechach.

Celem Funduszu jest promować i wspierać bliską współpracę zarówno pomiędzy państwami V4, jak również państwami Europy Wschodniej, Zachodnich Bałkanów i Południowego Kaukazu. Cel ten realizowany jest m.in. poprzez finansowe wspieranie projektów kulturalnych i naukowych, wymianę młodzieży, promocję turystyki oraz fundowanie stypendiów na indywidualne programy wymiany.

Każde z państw V4 ma równy wkład w budżet Funduszu, którego wysokość w 2012r. wysokości 7 mln euro. Ponadto w tym roku Fundusz otrzymał dodatkową dotację od Komisji Europejskiej oraz Rządu Holandii.

Fundusz Wyszehradzki przyznaje między innymi stypendia:

a) Intra-Visegrad Scholarships

b) In-Coming Scholarships

c) Out-Going Scholarships

d) Belarusian Scholarships

e) Ukrainian Scholarships


Oprócz stypendiów, Fundusz przyznaje również granty:

a) Small Grants

b) Standard Grants

c) Strategic Grants

Uprawnionymi do otrzymania grantów są organizacje pozarządowe, samorządy, szkoły i uniwersytety, jak również prywatne firmy i osoby, które realizują projekty mające na celu rozwój współpracy pomiędzy partnerami Grupy Wyszehradzkiej.

Funduszem zarządzają Rada Ambasadorów (przyznają fundusze na projekty i stypendia) oraz Konferencja Ministrów Spraw Zagranicznych państw-członków Grupy Wyszehradzkiej. Ciałem wykonawczym Funduszu są Dyrektor Generalny oraz jego Zastępca. Administracyjnie organizacją zarządza Sekretariat.


Stypendia

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki oferuje stypendia dla studentów chcących podjąć studia magisterskie oraz osób, które ukończyły studia magisterskie na okres 1 lub 2 semestrów (z wyjątkiem stypendystów spoza Grupy Wyszehradzkiej, którzy realizują studia magisterskie, bowiem w ich przypadku stypendium przyznawane jest na okres od 1 do 4 semestrów). Aplikanci, których obecny uniwersytet lub pracodawca znajduje się w odległości powyżej 1500 km od instytucji przyjmującej uprawnieni są do otrzymania jednorazowego grantu na podróż.

O stypendium mogą aplikować obywatele następujących krajów: Albania, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Czechy, Gruzja, Węgry, Macedonia, Mołdawia, Czarnogóra, Polska, Rosja, Serbia, Słowacja i Ukraina. Te same zasady mają zastosowanie do Kosowian.

Stypendium nie pokrywa studiów w ramach tzw. podwójnego dyplomu.

Wszyscy aplikanci w momencie ubiegania się o stypendium muszą ukończyć co najmniej 4 semestry studiów.

Termin na składanie wniosków o stypendium upływa z dniem 31 stycznia danego roku. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego ogłaszane są w połowie maja.


a) Intra-Visegrad scholarships

Przeznaczone są dla studentów pochodzących z jednego z krajów Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry), planujących odbyć studia w państwie V4 innym niż to, którego obywatelstwo posiadają.

Wysokość przyznanego studentowi stypendium wynosi 2300 euro na semestr. W tym samym czasie uczelnia przyjmująca otrzymuje 1500 euro na semestr za przyjętego studenta. Stypendium przyznawane jest na okres maksymalnie 2 semestrów.


b) In-Coming scholarships

To stypendium jest skierowane do studentów planujących studiować w jednym z państw Grupy Wyszehradzkiej i posiadających obywatelstwo jednego z wymienionych krajów: Albania, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Gruzja, Macedonia, Mołdawia, Czarnogóra, Rosja, Serbia i Ukraina (te same zasady mają zastosowanie do Kosowian).

Wysokość przyznanego studentowi stypendium wynosi 2300 euro na semestr. W tym samym czasie uczelnia przyjmująca otrzymuje 1500 euro na semestr za przyjętego studenta. Stypendium przyznawane jest na okres maksymalnie 4 semestrów.

Stypendyści, którzy zamieszkują w odległości powyżej 1500 km od instytucji przyjmującej są uprawnieni do otrzymania jednorazowego grantu na podróż.


c) Out-Going Scholarships

Stypendium skierowane do obecnych stypendystów lub posiadaczy dyplomu ukończenia studiów magisterskich, posiadających obywatelstwo jednego z państw V4, którzy mogą swoją edukację odbyć w jednym z następujących krajów: Albania, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Gruzja, Macedonia, Mołdawia, Czarnogóra, Serbia i Ukraina. Te same zasady mają zastosowanie do uniwersytetów kosowskich.

Wysokość przyznanego studentowi stypendium wynosi 2300 euro na semestr. W tym samym czasie uczelnia przyjmująca otrzymuje 1500 euro na semestr za przyjętego studenta.

Stypendyści, którzy zamieszkują w odległości powyżej 1500 km od instytucji przyjmującej są uprawnieni do otrzymania jednorazowego grantu na podróż.


d) Belarusian Scholarships

Stypendia dla Białorusi są częścią programu In-Coming Scholarships i jest skierowane do studentów z Białorusi, którzy chcą studiować w jednym z państw Grupy Wyszehradzkiej (w sumie 60 semestrów rocznie).

Wysokość przyznanego studentowi stypendium wynosi 2300 euro na semestr. W tym samym czasie uczelnia przyjmująca otrzymuje 1500 euro na semestr za przyjętego studenta.

Stypendyści, którzy zamieszkują w odległości powyżej 1500 km od instytucji przyjmującej są uprawnieni do otrzymania jednorazowego grantu na podróż.


e) Ukrainian Scholarships

Stypendia dla Ukrainy są częścią programu In-Coming Scholarships i jest skierowane do studentów z Ukrainy, którzy chcą studiować w jednym z państw Grupy Wyszehradzkiej (w sumie 60 semestrów rocznie).

Wysokość przyznanego studentowi stypendium wynosi 2300 euro na semestr. W tym samym czasie uczelnia przyjmująca otrzymuje 1500 euro na semestr za przyjętego studenta.

Stypendyści, którzy zamieszkują w odległości powyżej 1500 km od instytucji przyjmującej są uprawnieni do otrzymania jednorazowego grantu na podróż.


Więcej informacji o Funduszu można zasięgnąć w Biurze Międzynarodowej Wymiany Studenckiej oraz sprawdzić na stronie internetowej: http://visegradfund.org/
ZnajdĹş nas Facebook ZnajdĹş nas Youtube Flickr

(kontakt

POLITECHNIKA ŁÓDZKA Sekcja Mobilności Studenckiej

ADRES: ul. Żwirki 36
Budynek A16, 1 piętro, pok. 120
90-924 Łódź

tel. (+48 42) 638 38 68 - praktyki
tel. (+48 42) 638 38 66 / (+48 42) 638 38 67 - studia
tel. (+48 42) 638 38 60 - finanse
EMAIL: erasmus@info.p.lodz.pl

Godziny przyjęć

pn: 9–11; 12-14
wt: 9–11; 14-16
śr: nieczynne
czw: 9-11; 12–14
pt: 9-11; 12–14