A+A-

(czytaj też

(wydarzenia

  • 243x332 with proportion

(zmiany w ocenie kompetencji językowych dla studentów ckm pŁ

Decyzją prof. dr hab. inż. Sławomira Wiaka, Prorektora ds. Edukacji PŁ po konsultacji z Centrum Językowym PŁ, kompetencje językowe studentów Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ w procesie rekrutacji na studia i praktyki Erasmus+ będą brane pod uwagę wg tych samych zasad, jak kompetencje językowe studentów pozostałych wydziałów PŁ.

 

Aneks do Komunikatu z dnia 16.02.2016r. przewiduje, że przy kwalifikacji kandydatów na praktyki Erasmus+ brane są pod uwagę następujące kryteria:

c. Składnik c: znajomość języka, w którym będzie odbywać się praktyka. Uzyskana ocena ze znajomości języka obcego (3÷5) powinna być przemnożona w zależności od poziomu języka zgodnie z poniższym przelicznikiem. Obowiązuje skala 3÷10.

 

Stosuje się następujący przelicznik (uwaga zmiana - poziom B2+ i C1):

 

  • poziom B1 x 1,0

  • poziom B2 x 1,2

  • poziom B2+ x 1,4

  • poziom C1 x 1,6

  • poziom C2 x 2

 

Studenci CKM PŁ powinni na etapie rekrutacji dostarczać do Biura ds. Studenckich IFE (p. Joanna Olejnik) zaświadczenie z Centrum Językowego PŁ potwierdzające ocenę z egzaminu językowego lub ocenę równoważną certyfikatowi językowemu. Minimalny poziom języka uprawniający do kwalifikacji to B1.

Zasada obowiązuje od najbliższej rekrutacji na praktyki Erasmus+ w marcu 2016r.

Informacja w sprawie kwalifikacji na studia Erasmus+ http://erasmus.p.lodz.pl/studia/rekrutacja-35768 

 

ZnajdĹş nas Facebook ZnajdĹş nas Youtube Flickr

(kontakt

POLITECHNIKA ŁÓDZKA Sekcją Umiędzynarodowienia Edukacji

ADRES: ul. Skorupki 10/12
Budynek B3, 1 piętro, pok. 104
90-924 Łódź


tel. (+48 42) 631 28 57
tel. (+48 42) 631 28 55
fax (+48 42) 631 21 95
EMAIL: erasmus@info.p.lodz.pl

Godziny przyjmowania
pon–wt: 9–12
śr: nieczynne
czw-pt: 12–15Więcej informacji w kontakcie »